• Aanleveren van afval is mogelijk op onze site te Waaslandlaan 16 te Lokeren doorlopend van 7h tot 17h45.
  • Stortmaterialen moeten zuiver zijn, indien er zich onzuiverheden tussen bevinden, worden deze verrekend of geweigerd.
  • Bij het lossen worden alle instructies, veiligheid en milieureglementen gevolgd, bij twijfel kan men steeds info vragen aan de verantwoordelijke.
  • Voorwaarden voor restafval: geen chemische stoffen/olie/verf/eterniet/ytong/roofing/elektrische apparaten (alle opgesomde afvalstoffen dienen gescheiden ingezameld te worden).
  • Voorwaarden afvalhout : geen ander afval of C-hout (treinbilzen en ander met carboline of creoline behandeld hout worden afzonderlijk ingezameld)
  • Voorwaarden asbesthoudend materiaal deze moeten verpakt zoals wettelijk voorzien, aangeboden worden, onverpakt wordt onverbiddelijk geweigerd. Wettelijke asbestzakken kunnen eenvoudig aan de balie aangekocht worden.
  • Bij niet-conformiteit houdt de inzamelaar zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling, sortering en verwerking door te rekenen.
  • Alle firma voertuigen hebben steeds voorrang en men volgt ten alle tijde de instructies van de verantwoordelijke op.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal op ons terrein.

< Follow us />


      


© Copyright Containerdienst Waasmunster